Op grond van artikel 1:160 BW eindigt een onderhoudsverplichting wanneer de onderhoudsgerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. In geval van een samenleving is het veelal moeilijk te bepalen of de onderhoudsverplichting dient te eindigen. Er moet sprake zijn van een affectieve duurzame relatie, een samenwoning, een wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding. Of aan deze voorwaarden wordt voldaan dient aan de hand van de feiten en omstandigheden te worden beoordeeld. In deze uitspraak was het gerechtshof van mening dat dit het geval is: zo heeft men onder andere elkaars huissleutel, verblijft regelmatig zowel dag als nacht bij elkaar (met de kinderen) en doet boodschappen met en voor elkaar.

Spreker

Eveline Dirks
Advocaat/mediator Knuwer advocaten Alkmaar

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project

Boeing 747