Bestuurders hebben in geval van een financiële crisis de plicht om in te grijpen. Bij een onderneming in financiële crisis zijn veel stakeholders betrokken: aandeelhouders, financiers, werknemers, leveranciers etc. Het besturen en leiden van een onderneming door financieel zwaar weer vereist een goede governance. Dat betekent open en transparant managen van alle stakeholders, tijdig ingrijpen, gericht zijn op cash, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het financieel ontij te keren, uitgaan van diverse scenario’s (waken voor een te roze bril), weten wat je als bestuur wel kan en niet kan en tijdig de juiste expertise en ervaring inschakelen. En vooral ook niet bang zijn als bestuur (voor aansprakelijkheid). Van toezichthouders, zoals een raad van commissarissen wordt verwacht dat ze veel actiever toezicht houden dan in normale tijden, dat ze erop toezien dat het bestuur tijdig ingrijpt en de goede dingen doet.

Spreker

Theo Hanssen
Advocaat / Partner DVDW

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project

Netherlands Commercial Court (NCC)