Ondernemen is risico nemen en dat kan leiden tot liquiditeitskrapte. Bestuurders moeten dan soms de keuze maken om bepaalde schuldeisers wel, en andere niet te betalen. Als de vennootschap uiteindelijk geen verhaal biedt, kan de bestuurder dan met succes persoonlijk aansprakelijk gehouden worden door onbetaalde schuldeisers? Welke maatregelen kan een bestuurder nemen om dit risico te mitigeren? In dit webinar van DVDW Advocaten wordt de laatste stand van zaken besproken aan de hand van een aantal praktische casus, zodat u weer helemaal up to date bent en onnodige risico’s kunt vermijden. Het webinar wordt gegeven door Marlies Siegers en Rene van de Klift. Zij zijn advocaat-partner en gespecialiseerd in vennootschappelijke geschillen.

Sprekers

René van de Klift
Advocaat-partner DVDW

Marlies Siegers
Advocaat-partner DVDW

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht