Is de ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing bij de realisatie van een zonnepark. Welke belangenafweging moet worden gemaakt?

Spreker

Anita Nijboer
Partner omgevingsrecht Kennedy Van der Laan

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Academiegebouw Utrecht