Wanneer mensen een kinderwens hebben en zij – om welke reden dan ook – niet zelf een kindje kunnen krijgen, kan de hulp van een draagmoeder uitkomst bieden. De Nederlandse wetgever heeft tot op heden draagmoederschap willen ontmoedigen. Op dit moment bestaat er in Nederland dan ook geen wet- en regelgeving over draagmoederschap. Hier gaat verandering in komen. De wetgever is zich ervan bewust dat de samenleving verandert en het kabinet heeft op 12 juli 2019 laten weten voornemens te zijn om met een regeling te komen voor draagmoederschap. Mindy Mosk wordt geïnterviewd over wat deze regeling inhoudt en wat dit betekent voor de praktijk.

Spreker

Mindy Mosk
Advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten en Mediators

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project

College Personen- en familierecht