Magna Charta op bezoek bij De Waarheid.
More theater producties.

Met in deze uitgave:

Marjoleine de Boorder, Advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators
–  Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW. Wanneer is toestemming van de andere echtgenoot nodig voor het verrichten van rechtshandelingen?

Magali van Maanen, Partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators
– Bevoegdheid van de rechter en toepasselijk recht in internationale zaken
–  Verhuizen met kinderen in (inter)nationale situaties

Eelco Anink, Partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators
– Kosten van de huishouding
– Huwelijkse voorwaarde met een periodiek verrekenbeding

Priska Voskuil, Partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators
– Vaststellingsovereenkomst en fiscale gevolgen

Verschenen: juli 2019