Bespreking van de uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda zaak.

Spreker

Monique Rus-van der Velde
Advocaat, partner Van Benthem & Keulen

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Leidse Schouwburg