Als burgers, particulieren of bedrijven, met de overheid praten is dat altijd met een vertegenwoordiger van het bevoegde orgaan, een wethouder of een ambtenaar en nooit het volledige bevoegde college. Over het algemeen zijn die niet juridisch bevoegd het orgaan te vertegenwoordigen. Het orgaan was daarom eigenlijk nooit gebonden aan wat zij tegen de burger zeiden. Als informatie of toestemming niet klopte was de burger meestal de pisang. Eerder dit jaar is de rechtspraak van de Raad van State minder formeel geworden. Er wordt meer gekeken naar waar de burger van uit had mogen gaan in plaats van de formele wettelijke regels. Inhoudelijk verandert er denk ik niet veel maar het is wel beter uit te leggen en de burger heeft waarschijnlijk wel wat sneller recht op schadevergoeding bij een geschonden toezegging.

Spreker

Ruurd van Eck
Advocaat JPR Advocaten

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Vredespaleis Den Haag