Het (conservatoir) bewijsbeslag is een dwangmiddel om schriftelijke en digitale bescheiden die zich bij een derde bevinden in beslag te nemen. Dat beslag wordt gelegd door een deurwaarder. Die deurwaarder heeft daarvoor een verlof nodig van de voorzieningenrechter die dat verlof verleent op een door een advocaat ingediend verzoekschrift. Als het beslag gelegd is, heeft de verzoekende partij nog niets: om de gewenste informatie te verkrijgen moet hij bij de rechter een exhibitievordering indienen (zie interview 2). Op dit moment bestaat er geen wettelijke plicht tot medewerking aan een dergelijke beslaglegging. Dat kan worden “opgelost” door de deurwaarder bij de beslaglegging te laten vastleggen dat niet wordt meegewerkt, wat de rechter in een vervolgprocedure (op de voet van de in artikel 21 Rv neergelegde waarheidsplicht) de kans geeft daar gevolgen aan te verbinden. Een andere optie is om in het verlof medewerking op straffe van een dwangsom te gelasten, iets wat tot voor kort nauwelijks voorkwam. Er lijkt op dit moment een kentering te zien zijn: zelfs aan de Staat (Box Consultants zaak, zie o.a. FD, NRC etc) is medewerking op straffe van een dwangsom opgelegd. Daarnaast is een wetsvoorstel tot herziening van het procesrecht ingediend waarin een medewerkingsplicht is neergelegd in (ontwerp) artikel 207 Rv. Op dat wetsvoorstel lijkt al vooruitgelopen te worden.

Spreker

Petra de Bruin
Senior-rechter Rechtbank Rotterdam

Rechtsgebied

Civiel recht

Project

Stadion Feijenoord

Vindplaats

AvdR-Legalflix:300/03