Marjolein Hees vertelt over wie een beroep op de legitieme portie kan doen, en wat het verschil is tussen de positie van legitimaris (dat is degene die een beroep op de legitieme portie kan doen) en die van erfgenaam. Ook komt aan de orde wat de legitieme portie inhoudt, en hoe de vordering uit hoofde daarvan wordt berekend.

Spreker

Marjolein Hees
Advocaat De Boorder Schoots

Rechtsgebied

Erfrecht

Project

Escher in Het Paleis