De vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht de lidstaten van de EU om informatie over uiteindelijk belanghebbenden van organisaties (UBO’s) in een centraal en openbaar register te registreren en bij te houden ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering. Het gaat daarbij om een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische eniteit, dat wil zeggen meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten dan wel de feitelijke zeggenschap. In januari 2020 moet dit register zijn ingevoerd. De wereld wordt steeds transparanter, daar kunnen we niet omheen, maar leidt de invoering van het UBO-register tot dit gewenste doel? Voor wie is dit register toegankelijk? Is de privacy wel voldoende gewaarborgd en getoetst?

Spreker

Charlotte Zandvoort-Gerritsen
Director-fiscalist Meijburg & Co

Rechtsgebied

Erfrecht

Project

Koning Willem II Stadion