In 2016 is een nieuwe vorm van een huurovereenkomst voor bepaalde duur ingevoerd: maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Daaraan zijn voorwaarden verbonden, onder meer dat de verhuurder de huurder tijdig moet informeren en dat de huurder tussentijds kan opzeggen. Is deze nieuwe contractsvorm een game changer in de huurrechtelijke opzeggingsbescherming geworden? Waar wordt hij gebruikt?

Spreker

Frank van der Hoek
Docent, auteur, raadsheer-plv Hof Den Haag

Rechtsgebied

Huurrecht

Project

Stadion Feijenoord