In deze uitspraak over de weigering van de vestiging van een fietsenzaak in Tilburg bespreekt Marinda de Smidt het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat je ook in het kader van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan een beroep op de Dienstenrichtlijn kan doen. Als je je wilt beroepen op de Dienstenrichtlijn en de onverbindendheid van een eis over de minimale vloeroppervlakte uit het onherroepelijke bestemmingsplan inroept, kun je niet volstaan met een summiere motivering zo oordeelt de Afdeling. Wat wel een voldoende concretisering en onderbouwing is van een dergelijk beroep op de Dienstenrichtlijn wordt helaas (nog) niet duidelijk uit deze uitspraak.

Spreker

Marinda de Smidt
Advocaat Straatman Koster Advocaten

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project