In huurcontracten van woon- en bedrijfsruimte zijn vaak boetebedingen opgenomen. Bij schending van de huurovereenkomst komt de verschuldigdheid van de boetes aan de orde en vragen over de gerechtvaardigdheid van matiging daarvan. Bij woonruimte speelt Europese consumentenbescherming en de toepassing in Nederlandse rechtspraak een grote rol. Bij bedrijfsruimte kan matiging door de rechter plaatsvinden, met vragen naar de relevante omstandigheden en naar de omvang en de voorspelbaarheid van de beslissingen.

Spreker

Frank van der Hoek
Docent, auteur, raadsheer-plv Hof Den Haag

Rechtsgebied

Huurrecht

Project

Stadion Feijenoord