Conclusie AG Hoge Raad 1 augustus 2019 over de vraag of het ouders vrijstaat een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie af te spreken? Door de rechtbank Oost-Brabant zijn prejudiciële vragen gesteld omdat er gelet op de verschillen in de jurisprudentie en literatuur geen duidelijkheid is over genoemde vraag.

Spreker

Annette Kroon-Jongbloed
Advocaat Trip Advocaten & Notarissen

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project

College Personen- en familierecht