Consultatie voorontwerp wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Academie voor de Rechtspraktijk heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorontwerp. De...

Lees verder