In deze video wordt bevestigd dat een verhuurder de huurovereenkomst niet buitengerechtelijk kan ontbinden in het geval van toerekenbare tekortkomingen van de huurder, te weten het niet voldoen van de huurpenningen. De verhuurder dient ontbinding bij de rechter te vorderen op grond van artikel 7:231 BW.

Spreker

Marlies van Schoonhoven-Sloot
Advocaat – Partner Wintertaling advocaten & notarissen

Rechtsgebied

Huurrecht

Project

Academiegebouw Utrecht