Curriculum vitae

Willeke van Ophuizen
Advocaat
Aspremont Advocaten
Tijdens mijn studie Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was al duidelijk dat ik meer een zakelijke neus heb en dus koos ik om naast civielrechtelijk ook bedrijfsjuridisch af te studeren. Gaandeweg bleek mijn interesse ook uit te gaan naar internationale vraagstukken en ben ik tevens internationaal rechtelijk afgestudeerd.

Mijn carrière is ruim 20 jaar geleden in de advocatuur begonnen. Na ongeveer vijf jaar heb ik Aspremont Advocaten opgericht, een kantoor met een algemeen commerciële praktijk en gevestigd in het midden van Nederland (Ochten, gemeente Neder Betuwe).

Als rechtsgeleerde generalist met een van nature sterk ontwikkeld financieel en comptabel inzicht, adviseer ik cliënten vanuit een bredere invalshoek Naast mijn advies- en procespraktijk ben ik ook enkele jaren als curator werkzaam geweest. Het afwikkelen van een faillissement is vergelijkbaar met de afwikkeling van een nalatenschap. Het lag dan ook in de reden om mijn ondernemingsgerichte praktijk uit te breiden met een specialisatie in het erfrecht, zodat ik de ondernemer niet alleen tijdens zijn ondernemerschap, maar ook ten aanzien van de periode daarna kan adviseren ter waarborg van de continuïteit van zijn bedrijf.

De leergang erfrecht 2017/2018 van Academie voor de Rechtspraktijk heb ik met lof afgerond. Met deze kennis en de in de loop der jaren opgedane ervaring, adviseer ik de ondernemer, maar ook de particulier, zowel vóór zijn overlijden, bijvoorbeeld bij het formuleren van zijn laatste wil of het doen van schenkingen, alsmede als nabestaande in het geval dat hij een erfenis of legaat mag ontvangen dan wel benoemd is als executeur of bewindvoerder. Tevens word ik regelmatig als executeur of (beschermings-) bewindvoerder benoemd.

Naast partner van de Stichting Magna Charta Advocaten Erfrecht ben ik (aspirant-)lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Regelmatig schrijf ik artikelen, waarvan u er een aantal kunt nalezen op mijn website www.aspremontadvocaten.nl/erfrecht-advocaat. Ik nodig u daartoe van harte uit!
Nieuwsbrief ontvangen?  Nieuwsbrief