Curriculum vitae

Tea Mellema-Kranenburg
Notaris
Verhees Notarissen
Tea Mellema-Kranenburg studeerde nederlands en notarieel recht in Leiden. Na haar studie werd zij weten-schappelijk medewerkster burgerlijk recht in Leiden, waar zij thans nog (in deeltijd) werkzaam is als hoogleraar familievermogensrecht. Daarnaast is zij notaris (benoemd in 2002) in Rotterdam. Voorts is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘-Hertogenbosch. In 1988 promoveerde zij op de dissertatie ‘De legitieme portie’. In 1990 schreef zij de studiepocket ‘De Actio Pauliana’. In 1999 schreef zij een preadvies voor de Koninklijke Notariële Beroeps-organisatie over vruchtgebruik en in 2006 over de evaluatie van het nieuwe erfrecht (onderdelen executele en bewind). Zij maakte deel uit van de Commissie Erfrecht van de Notariële Beroepsorganisatie. Zij is redacteur onder meer van het Tijdschrift Erfrecht en Juridische Berichten voor het Notariaat.
Nieuwsbrief ontvangen?  Nieuwsbrief