Curriculum vitae

Marjon Lok
Partner Corporate Litigation
DVDW
Sectie
Marjon is als partner werkzaam binnen de corporate praktijk. Zij is sectiecoördinator van en richt zich op Corporate Dispute Resolution.

Specialisatie
Marjon vertegenwoordigt ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, financiers en crediteuren in en buiten rechte. Marjon heeft een focus op impasses op bestuurs- en/of aandeelhoudersniveau, gedwongen verwatering en/of overdracht van aandelen of certificaten. Ook staat zij aandeelhouders en bestuurders bij in geschillen over Corporate Governance binnen de onderneming. Zij procedeert en adviseert in dit kader ook over insolventie, crisis- en risicomanagement, waaronder in het kader van aandeelhouders-, bestuurders- en commissaris-aansprakelijkheid. Marjon staat regelmatig organen en ondernemingen bij in nationale en internationale ondernemingsrechtelijke geschillen in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer, in arbitrage en in kort geding, in renvooi- en bodemprocedures voor de rechtbank en het gerechtshof. Marjon heeft een zeer sterke focus op juridische inhoud en past deze op pragmatische wijze toe in zowel procedures als in onderhandelingen. Zij zet zich te allen tijde in voor cliënt en heeft oog voor efficiënte en praktische oplossingen. Marjon doceert en publiceert bovendien regelmatig over de onderwerpen corporate litigation, ondernemingsrecht en insolventierecht. Zo heeft zij gepubliceerd over aansprakelijkheden bij dividenduitkering, informatierechten van aandeelhouders, het doorbreken van impasses en aandelenoverdracht bij een onoverkomelijke vertrouwensbreuk tussen joint venture-partners en heeft zij lezingen gehouden over “deadlocks” en over de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij financiële moeilijkheden. Opleiding en Ervaring Marjon is in 2005 als advocaat begonnen bij Baker & McKenzie en is daar werkzaam geweest tot haar overstap in 2014 naar DVDW Advocaten. Sinds 2016 is zij partner bij DVDW Advocaten. Zij heeft haar kennis verdiept via de specialisatieopleiding Insolventierecht (Grotius Academie, 2012) en de opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Grotius Academie, 2014). Awards Patroon van het jaar 2018.

Nevenfuncties
► Marjon is sinds 2014 bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII of NACIIL).
► Zij is bovendien sinds 2014 bestuurslid van Stichting Isai Ma(i)yam, een goed doel voor kansarme kinderen in Zuidoost India.
► Voorts doceert zij over ondernemingsrechtelijke geschillen via Law@Work. Lidmaatschappen: Marjon is lid bij Insolad, Insol Europe, de Vereniging Corporate Litigation, de Vereeniging Handelsrecht, de Vereniging Burgelijk Procesrecht en de NVRII/NACIIL (rechtsvergelijkend en internationaal insolventierecht).

Voorbeelden van zaken:
► Bijstaan van verschillende aandeelhouders/bestuurders van diverse internationale joint ventures wereldwijd voor de Ondernemingskamer en de voorzieningenrechter in kort geding, waarbij sprake was van een impasse op bestuurs- en/of aandeelhoudersniveau en/of werd geprocedeerd over gedwongen overdracht van aandelen;
► Bijstaan van een grote groep aandeelhouders in een procedure voor de Ondernemingskamer, waarbij een geschil over Corporate Governance binnen de onderneming was ontstaan;
► Bijstaan van in Engeland gevestigd, maar in België genoteerd beursfonds met bestuur in Nederland ten aanzien van geschillen met voormalig bestuurders voor de rechtbank en voorzieningenrechter in kort geding;
► Bijstaan van een CEO van een groot, internationaal concern, waarbij een deel van dat concern in faillissement verkeerde;
► Bijstaan van een onderneming in het kader van gedwongen overdracht van certificaten door certificaathouder;
► Bijstaan van farmaceutisch bedrijf in enquêteprocedure geïnitieerd door aandeelhouder;
► Bijstaan van een grote Nederlandse zorginstelling ten aanzien van een herstructurering, adviseren ten aanzien van algemene strategie, insolventie van dochtermaatschappij, (kort geding) procedures, communiceren met en adviseren over werknemers, onderhandelingen met de bewindvoerder, advies aan bestuur over communicatie met bewindvoerder, contractuele wederpartijen, de vakbonden en de pers;
► Bijstaan van een grote Oostenrijkse financiële instelling in een procedure voor de rechtbank tegen en onderhandelingen met de curatoren van een grote buitenlandse bank, betreffende (i) uitleg van een 'repurchase agreement' en diverse andere financiële documenten, (ii) de waardering van 'securities' en (iii) verrekening in nationaal en internationaal verband;
► Advocaat van voormalig CFO van gefailleerd traditioneel handelshuis in een bestuurdersaansprakelijkheid/wanbeleid procedure voor de Ondernemingskamer;
► Bijstaan van een bekend modemerk in een procedure tegen de bestuurders van een failliete distributeur, die op onrechtmatige wijze een splitsing hadden aangebracht in de onderneming, zodat het levensvatbare onderdeel in een andere rechtspersoon werd ondergebracht, en de miljoenenvordering van cliënt in het niet-levensvatbare onderdeel achterbleef (sterfhuisconstructie);
► Bijstaan van diverse grote technologiebedrijven ten einde Intellectueel Eigendomsrechten te beschermen in het kader van insolventiescenario's, vanuit perspectief van zowel de eigenaar van de IE-rechten, als vanuit het perspectief van de gebruiker (vaak licentiehouder);
► Bijstaan van een bankensyndicaat in zijn rol van 'mandated lead arranger', 'lender', 'issuing bank', 'facility agent' en 'security agent', ten aanzien van een uitstel van een 'event of default', zekerheidsrechten, verrekening, pauliana, boedelschulden, marktwaarde, positie van de noteholders, herstructurering van de leningen aan een groep ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevond.

Publicaties
► Nieuwsbrief AVDR, Status van het Recht, ‘Bite the hand that feeds you? Aansprakelijkheid van de trustbestuurder’ (4 oktober 2018)
► Hoofdstuk: ‘Divi-Do, Divi-don't, Dividendgeschillen - botsing van het dividend met het vennootschappelijk belang’ in de Geschriften Vereniging Corporate Litigation, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut (juli 2018)
► Artikel: ‘Show me the money - wat moet en mag het bestuur bij winstuitkering in een besloten vennootschap’, Magna Charta, AVDR, Jaar 4, nr. 83 (juni 2018)
► Artikel: ‘Fuzzy Logic, het recht op informatie van de aandeelhouder’, Magna Charta, nr. 70 Limited Edition (4 januari 2018)
► Blog: ‘De overnamestrijd bij Akzo Nobel’, Blog - website DVDW (7 juli 2017)
► Nieuwsbrief CDR: ‘Actualiteiten: wetsvoorstel Commercial Court in Nederland (maart 2017)
► Artikel: ‘De welwillendheidsbeslissing; waar een wil is, is een wet’, WPNR (2016-7127)
► Nieuwsbrief CDR: ‘In hoeverre mogen aandeelhouders de vennootschap naar hun eigen hand zetten?’ (juli 2016)
► Artikel: ‘Scheiding als gevolg van een gefaalde liefde: Het doorbreken van impasses en aandelenoverdracht bij een onoverkomelijke vertrouwensbreuk tussen joint venture-partners’, Ondernemingsrecht (2015/36)
► Nieuwsbrief CRO: ‘De rol van de Chief Restructuring Officer - in een internationaal jasje’ (16 april 2015)
► Artikel: 'Het toedoen ten onder (I)', WPNR (1 februari 2014)
► Artikel: 'Vloedgolf aan verifieerbare vorderingen? - Het toedoen ten onder (II, slot)', WPNR (8 februari 2014)
► Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie Global Restructuring and Insolvency Guide - The Netherlands (2013)
► Artikel: "Revocation of action-criterion for estate claims in Dutch bankruptcies" (internationale nieuwsbrief Baker & McKenzie 2013)
► Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie Global Restructuring and Insolvency Guide - The Netherlands (2011)
► Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2010-2011, Juris
► Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2009, Wolters Kluwer
► Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2008, Wolters Kluwer
► Artikel: "Wie het eerst hokt, hokt het best? Opschorting vs ontbinding bij wederzijdse tekortkomingen", Vermogensrechtelijke Analyses, 2008/2, Boom Juridische Uitgevers
► Artikel: "Redelijkheid en billijkheid in het kader van artikel 6:248 lid 2 BW en 150 Rv", Vermogensrechtelijke Annotaties, 2007/1, Boom Juridische Uitgevers Doceren Marjon doceert regelmatig. Enkele voorbeelden zijn:
► Marjon heeft in 2018 diverse malen per jaar via Law@work aan diverse advocatenkantoren in Nederland op het gebied van corporate dispute resolution.
► Marjon heeft op 5 oktober 2018 een lezing gegeven (en deelgenomen aan een paneldiscussie) aan de Universiteit Maastricht inzake aandeelhouders en vennootschappelijk belang.
► Marjon heeft op 15 februari 2018 een lezing gegeven met prof. Huub Willems bij de DVDW reeks ‘Dilemma’s van het ondernemerschap’ over ‘Aandeelhouders en geschillenbeslechting’.
► Marjon heeft in 2017 en 2018 diverse malen gedoceerd met prof. Mieke Olaerts aan Trust Officers over onder meer besluitvorming, tegenstrijdig belang, instructiebevoegdheid, moeder-dochter relaties, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid.
► Spreker bij DVDW CDR Congres: Conflicten in de onderneming: de Joint Venture (16 februari 2017).
► Spreker bij DVDW CRO Congres: oorzaken financiële malaise en diverse juridische aspecten (3 maart 2015).
► Gastdocent Universiteit Leiden: Turnaround Management and Bankruptcy Law (maart 2015 en maart 2014).

Bezoekadres
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag

lok@dvdw.nl
T: +31 70 354 70 54
F: +31 70 350 10 24
www.dvdw.nl
Twitter: @MarjonLok
www.linkedin.com/in/marjonlok/
Gericht op internationale en nationale geschillen in ondernemingen. Jarenlange ervaring met Ondernemingskamer, arbitrage, kort geding, rechtbank en hof. Van nature bruggenbouwer en oplossingsgericht. Heeft plezier in procederen en gevoel voor belangen van cliënt. Pakt door. Prettige professional.
Nieuwsbrief ontvangen?  Nieuwsbrief