Curriculum vitae

Désiré Leijs
Advocaat
Shioda advocaten
Mr. Leijs is gespecialiseerd in het erfrecht. Aanvankelijk heeft hij zich als advocaat bezig gehouden met ondernemingsrecht en familierecht, met name complexe financiële afwikkelingen van echtscheidingen. De laatste twaalf jaren heeft hij zich toegelegd op het erfrecht. Hij is lid van de VEAN (Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland).

Erfrecht is een typisch notarieel onderwerp. Vóór 2003 (het jaar waarin het volledig vernieuwde erfrecht van kracht werd) was procederen in het erfrecht eerder uitzondering dan regel. Veelal konden notarissen een einde maken aan (dreigende) geschillen. De maatschappij is echter veranderd en zo ook de houding van de burger. Berustte een nazaat vroeger in een onterving, dat is nu vaak niet meer het geval. Dit is het terrein van de gespecialiseerde erfrechtadvocaat, zoals Mr. Leijs, die naast een gedegen kennis van het erfrecht beschikt over een uitstekende beheersing van het (erf)procesrecht.

Mr. Leijs heeft zijn bul in 1987 gehaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarna is hij als advocaat gaan werken in Hilversum. Shioda Advocaten is vernoemd naar de, helaas overleden, Japanse echtgenoot, Nobuyuki Shioda, van de compagnon van mr. Leijs. Na haar pensionering heeft mr. Leijs besloten de naam, die een goede bekendheid heeft in Het Gooi, te handhaven. Het erfrecht en het hiermee verbonden schenkingsrecht zijn complexe rechtsgebieden, niet in de laatste plaats omdat vele beslissingen op erfrechtelijk gebied grote gevolgen kunnen hebben in fiscale zin. Het erfrecht van 2003 is niet los te zien van de Successierechtwet 1956. Naast talloze cursussen heeft mr. Leijs bij de Academie voor de Rechtspraktijk de leergang Erfrecht gevolgd onder de bezielende leiding van de hoogleraren Bernard Schols, Freek Schols en Wouter Burgerhart. De eerste twee zijn verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de laatste aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Procederen kan geruime tijd in beslag nemen. Niet voor niets betekent het letterlijk: “voortschrijden”. Wanneer de rechtzoekende uiteindelijk een onherroepelijk vonnis in handen heeft blijkt in de executie de kracht van de rechtstaat, bepaald geen papieren tijger.
Nieuwsbrief ontvangen?  Nieuwsbrief