Curriculum vitae

Anita Nijboer
Partner omgevingsrecht
Kennedy Van der Laan
Anita Nijboer is partner omgevingsrecht bij Kennedy Van der Laan. Zij staat uiteenlopende cliënten bij, zoals overheden, projectontwikkelaars, ziekenhuizen, scholen en woningcorporaties. In haar praktijk focust zij onder meer op complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, de realisatie van woningen en kantoorgebouwen en vraagstukken op het gebied van milieu en infrastructuur. Zij ondersteunt cliënten met grote regelmaat bij het snel verkrijgen van vergunningen en ontheffingen. Anita wordt regelmatig gevraagd te adviseren over de manier waarop nieuwe technische toepassingen waarvoor nog geen regelgeving bestaat of waarbij de bestaande regelgeving te beperkend is, kunnen worden toegepast zonder strijdig te zijn met het Europese en nationale regelgeving. Te denken valt aan nieuwe toepassingen en experimenten op het gebied van duurzaamheid waarvoor de regelgeving nog ontbreekt. Verder geldt Anita als expert op het gebied van Smart City en de regelgeving met betrekking tot smart city toepassingen in de openbare ruimte. Zo schreef zij het boek ‘Smart en leefbaar, belangen borgen in de digitaliserende gemeente’, dat in 2018 is uitgegeven en werd gepresenteerd op de Smart City Expo in Barcelona. Anita Nijboer geeft regelmatig cursussen op het gebied van het omgevingsrecht en is (gast)docent bij opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht SSR, de Universiteit van Amsterdam en de Academie voor de Rechtspraktijk. Naast haar boek over de juridische aspecten van Smart City heeft zij nog verschillende andere publicaties op haar naam staan en is zij coauteur van het boek ‘Het recht van kabels en leidingen’. Anita is lid van de Vereniging Privacy Recht en de Vereniging voor milieurechtadvocaten.. Ook is zij mede oprichter en vice voorzitter van de “Magna Charta, Leading ladies of Law association” , een vereniging voor vrouwelijke rechters, advocaten, officiers van Justitie en legal counsils, met minimaal zeven jaar werkervaring. https://magnachartafirstladies.com/anita-nijboer/ Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een managementopleiding aan Universiteit Nyenrode.
"Altijd op zoek naar een praktische oplossing"
Nieuwsbrief ontvangen?  Nieuwsbrief