Letselschade oplopen is al erg genoeg. Maar als het slachtoffer in de bijstand zit of door het ongeval in de bijstand terecht komt,  heeft hij of zij er een extra probleem bij.  Door de letselschadevergoeding wordt het slachtoffer namelijk ‘vermogend’ en dat kan leiden tot intrekking of weigering van de bijstandsuitkering. Dat voelt onrechtvaardig, want op die manier kan het slachtoffer feitelijk niet volledig gecompenseerd worden voor het leed dat hem of haar door het ongeval is aangedaan. Tenzij de aansprakelijke partij de schade, die door het kwijtraken van de bijstandsuitkering ontstaat, weer vergoedt. Het nadeel daarvan is dat de aansprakelijke partij nooit van zijn schadevergoedingsverplichting afkomt omdat de gemeente die vergoeding op haar beurt weer afroomt (het zogenaamde iteratie-effect). Gemeenten weten er niet goed raad mee en hebben geen éénduidig beleid. De wetgever heeft (nog) geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid bijzondere vermogensbestanddelen (zoals een letselschade- of smartengeldvergoeding) vrij te stellen. Het wordt tijd dat daar verandering in komt.

Spreker

Mariken Peters
Advocaat en Mediator AV&L Advocatuur en Mediation

Rechtsgebied

Burgerlijk recht

Project

Vliegbasis Gilze-Rijen