In het kader van de vernieuwing of modernisering van het bewijsrecht is het voorstel gedaan om partijen ertoe te brengen voorafgaande aan een procedure zoveel mogelijk bewijs te verzamelen door het verkrijgen van schriftelijke getuigenverklaringen en andere, zogenaamde voorlopige bewijsverrichtingen. Het voordeel is dat partijen in een eerder stadium inzicht krijgen in de relevante feiten en hun proceskansen, dat schikkingen meer kans hebben en nodeloze procedurens worden voorkomen en dat een uiteindelijke procedure sneller en efficiënter kan verlopen.

Spreker

Daan Asser
Emeritus hoogleraar Burgerlijk Procesrecht UL

Rechtsgebied

Burgerlijk recht

Project

Muntgebouw Utrecht