Beschermingsconstructies zijn vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw gemeengoed. In 2017 werd het debat over bescherming van vennootschappen weer actueel in verband met onder meer Unilever en AkzoNobel. Zijn deze maatregelen nog nodig? Zijn ze effectief? Waarom is het wenselijk dergelijke maatregelen te hebben? Is er noodzaak voor verandering? Waartoe dienen deze maatregelen: a seat at the table of een een slot op de deur?

Spreker

Jan Louis Burggraaf
Partner Allen & Overy

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project

Rijksmuseum Muiderslot