De besproken uitspraken:

Rechtbank Noord-Nederland 05-12-2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:4961)
Rechtbank Noord-Nederland 29-04-2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:2098)

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen. Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”. Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten. Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij liquidatie van het bedrijf. Aan de orde komt welke gevolgen dit kan hebben voor de erfrechtelijke positie van de betrokken partijen. Hoe zit het met de legitieme rechten van de andere gezinsleden? Welke (on)mogelijkheden zijn er om de bedrijfsopvolging met succes uit te voeren of – andersom – die aan te vallen?

Spreker

Wiebren Santema
Advocaat Santema Advocatuur

Rechtsgebied

Erfrecht

Project

Stichting Magna Charta Advocaten