De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft voor zzp’ers de mogelijkheden verruimd om afspraken over tarieven te maken. Zzp’ers die “zij-aan-zij” werken met werknemers zijn voor dat werk geen “onderneming” in de zin van de Mededingingswet. Tot de invoering van het wettelijk minimumtarief voor zzp’ers zal de ACM geen boetes opleggen voor afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te realiseren. Joris Ruigewaard van Maverick Advocaten licht in een interview deze ontwikkeling nader toe.

Spreker

Joris Ruigewaard
Advocaat Maverick Advocaten

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project