De accountancy als sector en accountants als beroepsgroep liggen onder een vergrootglas, van toezichthouder AFM en van het publiek, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de pers. Mijns inziens ligt de drempel om te klagen bij de tuchtrechter véél te laag (griffierecht € 70) en zou er niet alleen een financiële drempel opgeworpen moeten worden, maar ook een belang-drempel: een toets of degene die klaagt een rechtmatig belang heeft. Bij civiele claims heb je tenminste nog enig afschrikwekkend effect van griffierecht en advocaatkosten Een tuchtklacht is zeer ingrijpend voor de beklaagde, die vaak op zijn integriteit en vakbekwaamheid aangesproken wordt. Daarnaast vindt de Accountantskamer, die zeer strikt toetst, vaak wel iets dat (achteraf gezien) beter had gekund.

Spreker

Hannelot van Berckel
Advocaat in dienstbetrekking bij BDO Accountants & Adviseurs

Rechtsgebied

Civiel recht

Project

Het Portret