Dit is het eerste deel van het vijfluik over aandeelhoudersovereenkomsten. In dit deel gaat Rogier Wolf in op het nut en de noodzaak van aandeelhoudersovereenkomsten. Hij bespreekt ook de verhouding van deze overeenkomsten tot de statuten van een BV. Daarnaast komen voor- en nadelen, ook in relatie tot de statuten van de vennootschap, aan de orde.